header image 2  

INSTALATII APA,CENTRALE TERMICE,

BUCURESTI,ILFOV

VERIFICARI

 
 

Verificari si revizii

 •  Conform Normelor tehnice privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 58/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea i, nr. 173 din 27 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, verificarea si revizia tehnica instalatiilor de utilizare a gazelor naturale la consumatorii casnici captivi sunt obligatorii .
   Astfel, operatiunile de verificare se efectueaza la maximum 2 ani iar cele de revizie la maximum 10 ani.
   Verificarea instalatiei de utilizare consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:
  -         verificarea arzatoarelor si a starii imbinarilor si garniturilor de etansare aferente;
  -         verificarea stabilitatii conductelor montate aparent, pe suporturi;
  -         verificarea etanseitatii imbinarii conductelor si a armaturilor, la presiunea de lucru a gazului din instalatie, cu spuma formata din apa si sapun;
  -         verificarea functionarii echipamentelor si a dispozitivelor auxiliare din componenta instalatiei de utilizare, precum si a instalatiei de alimentare cu energie electrica a acestora, dupa caz;
  -         verificarea functionarii aparatelor de masurare, control, reglare si de siguranta;
  -         demontarea/debransarea punctelor de consum care functioneaza fara aprobare legala si a conductelor de alimentare aferente;
  -         verificarea functionarii echipamentului de reglare din instalatiile de utilizare ale beneficiarului;
  -         verificarea starii rasuflatorilor si a caminelor existente;

  -         verificarea tirajului cosurilor si a canalelor de evacuare a gazelor arse si prezentarea de catre consumator a dovezii de curatire a acestora efectuata de catre un agent economic autorizat conform reglementarilor in vigoare.       
   Revizia instalatiei de utilizare consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:
  -         efectuarea tuturor operatiunilor prevazute pentru activitatea de verificare, revizia din anul respectiv inlocuind verificarea;
  -         efectuarea probei de rezistenta numai pentru partea de instalatie la care s-au facut inlocuiri si/sau modificari;
  -         efectuarea probei de etanseitate a intregii instalatii.
   Efectuarea verificarii si a reviziei trebuie consemnata intr-un document numit: Fisa de evidenta a lucrarilor de verificare sau revizie tehnica periodica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale la consumatorii casnici, care se semneaza de catre consumator.
  Operatiunile aferente celor doua activitati sunt detaliate in acest document (pe verso) si pot fi consultate de catre consumator inainte de semnare.
  Efectuarea verificarii sau a reviziei tehnice periodice se face in prealabil cu anuntarea consumatorilor.

REPARATII CENTRALE TERMICE Tel . 0767 755 556


   E-mail:stroevasile75@yahoo.com
 

 
    Copyright 2011- Instalatorgaze